Twój koszyk

Do zapłaty: 0.00 PLN
Zamawiam
Strona główna

Dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie projektu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa

Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację tytuł projektu: ’’Portal szkoleniowy online umożliwiający zawieranie umów w formie elektronicznej, wykorzystujący do tego celu ePuap, podpis kwalifikowany dla stron umowy, pozwalający na tworzenie w portalu wydarzeń organizujących spotkania/konferencje B2B, prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów, wyposażony w system CRM”.

Cele projektu

Realizacja projektu wiązać się będzie ze zmianami w zakresie organizacji procesów biznesowych (np. uruchomienie pracy zdalnej, outsourcing wybranych procesów biznesowych) i zatrudnienia, ponieważ przy założeniu wdrożenia portalu wszystkie procesy występujące w firmie będzie można świadczyć przy pomocy zdalnej w zasadzie z dowolnego miejsca w kraju lub za granicą bez uszczerbku na jakości (pod warunkiem posiadania odpowiedniego dostępu do Internetu).

Głównym celem Wnioskodawcy jest umożliwienie pracy zdalnej swoim pracownikom, czyli prowadzenia szkoleń online. Dzięki temu firma zabezpieczy się przed skutkami pandemii a po pandemii nastąpi dywersyfikacja przychodów, bo firma wnioskodawcy będzie mogła prowadzić szkolenia zarówno stacjonarne i dodatkowo online.

Planowane efekty

Wdrożenie rozwiązania zmieni proces obsługi klienta z formy tradycyjnej na online, zapewni zdalne rozmowy B2B face to face, negocjacje i zastąpi podpisanie umów papierowych na elektroniczne zdecydowanie przyspieszy obsługę i efektywność realizowanych usług, podniesie jakość świadczonych usług, zmniejszy zagrożenie wstrzymania realizacji usług z przyczyn np. pandemicznych i pozwoli na zwiększenie skali działalności Spółki.

Spółka planuje zakupić m.in.: moduł CRM, w którym zapisywane będą takie dane jak: dane teleadresowe firm, kontakty telefoniczne, zgody RODO, terminarz zaplanowanych spotkań i kontaktów, kwota transakcji, data zawarcia umowy, data złożenia oferty itp.

W ramach projektu planowany jest zakup stworzenia oprogramowania:
– Moduł CRM
– Elektroniczna forma podpisania umowy
– Moduł do realizacji szkoleń + kursy
– Moduł zarządzania pracą
– Obieg dokumentów w firmie

Wartość projektu – 300.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 255.000,00 zł

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności